HGH-CTK IRMA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5421810261
17/09/2013 12:16
17/09/2013 12:25
26/08/2013 12:17
Данни за производителя
ДиаСорин Инк.
ДиаСорин
Друго
Регистрационен номер
FDA : 2182595
US
Стилуотър Минесота
55082
Нортуестърн Авеню 1951
285
Гейл Кук
+1.651.439.9710
+1.651.351.5669
info@diasorin.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
0035929831762
0035929832846
office@gammakonsult.bg
Данни за търговеца на едро
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
0035929831762
0035929832846
office@gammakonsult.bg
IV-Р-T/MИ 083
19/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
54218
HGH-CTK IRMA
Human growth hormone (HGH) IVD, kit IRMA
Описание на медицинското изделие
набор
1
100 теста/опаковка
125I
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
hGH е предназначен за имунорадиометричен анализ за ин витро количествено определяне на човешки хормон на растежа в проби от човешки серум или плазма
2-8 C
Еднократна употреба
P2244
Общи търговски данни
В процес на обработка