25-HYDROXYVITAMIN D

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV5448357723
13/09/2013 10:05
13/09/2013 12:12
26/08/2013 12:17
Данни за производителя
ДиаСорин Инк.
ДиаСорин
Друго
Регистрационен номер
FDA : 2182595
US
Стилуотър Минесота
55082
Нортуестърн Авеню 1951
285
Гейл Кук
+1.651.439.9710
+1.651.351.5669
info@diasorin.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
0035929831762
0035929832846
office@gammakonsult.bg
Данни за търговеца на едро
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
0035929831762
0035929832846
office@gammakonsult.bg
IV-Р-T/MИ 083
19/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
54483
25-HYDROXYVITAMIN D
25-Hydroxy vitamin D3,IVD,kit radioimmunoassay
Описание на медицинското изделие
набор
1
100 теста/опаковка
125I
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
25-Hydroxy vitamin D e радиометричен тест за количествено определяне на 25-Hydroxy vitamin D и други хидроксилирани витамин D метаболити в човешки серум или плазма, които се използват за оценка на витамин D дефицит
2-8 C
Еднократна употреба
68100E
Общи търговски данни
В процес на обработка