Начало / Медицински изделия / Nano Chrome - Кобалт хромова стент система

Nano Chrome - Кобалт хромова стент система

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5361616023
21/08/2013 13:11
21/08/2013 13:20
21/08/2013 12:11
Данни за производителя
Инвент Био-Мед Пвт.Лтд
Инвент Био-Мед
Друго
код на производител
G/28/1306
IN
Сурат
Шардул Шривастава
+91-22-26324250
shardul@inventbio-med.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1360
ул. "Адам Мицкевич" 4 В
Илияна Симеонова
+359879596335
02 989 42 49
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1360
ул. "Адам Мицкевич" 4 В
Илияна Симеонова
+359879596335
02 989 42 49
info@macmedbg.com
IV-P-T/MI-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
53616
Nano Chrome - Кобалт хромова стент система
Описание на медицинското изделие
кобалт-хромова пласт
1
Предназначено действие, определено от производителя
За подобряване на диаметъра на на коронарния лумен при пациенти със симптоматична исхемична болест на сърцето
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 53114
20/12/2012
04/05/2010
40114/101/1/2011/CE
16/10/2016