ABThera™ Dressing

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1132322547
14/08/2013 13:39
14/08/2013 14:29
28/06/2013 14:19
Данни за производителя
Kinetic Concepts, Inc.
KCI
Друго
10-Disposable products
10
US
San Antonio
TX 78219
12930 Interstate Highway 10 West
659508
Veronique Smith
1-800-275-4524
info@kci-medical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул."Цар Борис III" 201А
Иванка Печева
+35929553696
+35929552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул."Цар Борис III" 201А
Иванка Печева
+35929553696
+35929552012
office@bikomed.net
IV-Р-Т/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11323
ABThera™ Dressing
ABThera SensaT.R.A.C Open Abdomen Dressing
Описание на медицинското изделие
Перфорорана полиуретанова пяна
Полиуретан
665 x 802 mm (oval)
Стерилност, Домашно предписание, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
M8275026
Общи търговски данни
В процес на обработка
674CE
07/03/2015