C-peptide

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3033659759
12/08/2013 14:29
12/08/2013 15:43
24/07/2013 14:18
Данни за производителя
Институт за изотопи Изотоп ЕООД
Изотопи
ЕИК
010807262
HU
Будапеща
H-1121
Конколи - Теге Миклош от 29 - 33
Мариана Пал
0036 1 3910806
0036 1 3959247
commerce@izotop.hu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
00359 2 9831762
00359 2 9832846
office@gammakonsult.bg
Данни за търговеца на едро
Гамаконсулт ЕООД
ЕИК
121310462
BG
SOF
София
1000
Искър 43
Петър Николов Тодоров
00359 2 9831762
00359 2 9832846
office@gammakonsult.bg
IV - P - T / МИ083
19/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
30336
C-peptide
C-пептид
Описание на медицинското изделие
1
100 теста/опаковка
125-I
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
C-peptide, 125-I IRMA e предназначен за директно количествено ин витро определяне на С-пептида в човешкия серум и урина
2-9 C
Еднократна употреба
RK-84CT
Общи търговски данни
В процес на обработка