Начало / Медицински изделия / TEMPORARY MYOCARD ELECTRODE

TEMPORARY MYOCARD ELECTRODE

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1998910826
10/06/2013 15:14
10/06/2013 15:59
22/05/2013 13:14
Данни за производителя
Dispomedica Herstellung und Vertrieb medizinischer
Dispomedica
Друго
VAT
DE118647409
DE
Hamburg
22453
Vierenkamp 15
Maleen Jost
+49 (0)40 696 564 - 114
+49 (0)40 696 564 - 214
MaleenJost@Dispomedica.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
19989
ELECTRODE
TEMPORARY MYOCARD ELECTRODE
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ЗА ВРЕМЕННА СТИМУЛАЦИЯ НА СЪРЦЕТО ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1261GB410060913
13/09/2016