AORTIC PUNCH

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1322907338
10/06/2013 15:03
10/06/2013 15:52
22/05/2013 13:14
Данни за производителя
Dispomedica Herstellung und Vertrieb medizinischer
Dispomedica
Друго
VAT
DE118647409
DE
Hamburg
22453
Vierenkamp 15
Maleen Jost
+49 (0)40 696 564 - 114
+49 (0)40 696 564 - 214
MaleenJost@Dispomedica.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
ДЕВИМЕД ООД
ЕИК
130322047
BG
SOF
София
1407
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 34
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
devimed@abv.bg
IV-P-T/МИ-180
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
13229
PUNCH
AORTIC PUNCH
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ЗА ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В СТЕНАТА НА АОРТАТА ПРИ ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО ЗА АНАСТОМОЗА
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1261GB410060913
13/09/2016