Начало / Медицински изделия / Лампа на статив

Лампа на статив

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1227676538
26/07/2013 16:53
26/07/2013 17:26
25/06/2013 13:57
Данни за производителя
CHINESPORT spa
Друго
VAT номер
IT-00435080304
IT
Udine
Daniela Rugo
0039 0432 621 650
danielar@chinesport.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
Данни за търговеца на едро
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
IV-P-T/MИ 842
31/05/2012
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
12276
Лампа на статив
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка