Начало / Медицински изделия / Hem-o-lok L 10mm Endoscopic Applier

Hem-o-lok L 10mm Endoscopic Applier

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV3579881569
23/07/2013 12:14
26/07/2013 13:54
12/06/2013 11:55
Данни за производителя
TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd.
TELEFLEX
Друго
VAT
96549303
IE
Athlone
IDA Business & Technology Park, Dublin Road
Vesna Milanovic
00436767023322
vesna.milanovic@teleflex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
35798
Hem-o-lok L 10mm Endoscopic Applier
Описание на медицинското изделие
1
5 мм, дължина = 32,5 -33 см
L
Предназначено действие, определено от производителя
Ендо инструмент за поставяне на клипси
Многократна употреба
WK544995, WK544995T
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Hem-o-lok L 10mm Endoscopic Ap n/a WK544995, WK544995T Ендо инструмент за поставяне на клипси
Общи търговски данни
В процес на обработка
US97/10878
27/05/2015