Начало / Медицински изделия / Аспирационен маркуч

Аспирационен маркуч

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIaV1677927258
19/07/2013 11:06
27/04/2016 10:06
26/06/2013 17:16
Данни за производителя
Air Liquide Sante France
Друго
VAT номер
FR 35379369465
FR
Gentilly
Veronique Perrigon
0033 01 41 98 70 27
Veronique.PERRIGON@airliquide.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
Данни за търговеца на едро
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
IV-P-T/MИ 842
31/05/2012
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
16779
Аспирационен маркуч
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
SGS CE 010311 M2FR
16/10/2017