Начало / Медицински изделия / ЛАСТИЧЕН БИНТ

ЛАСТИЧЕН БИНТ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1027996802
17/07/2013 10:10
29/10/2013 10:39
16/07/2013 13:45
Данни за производителя
СОФТ БОРНАС МЕДИКЪЛС
СОФТ БОРНАС
Друго
ИСО
080311/2918
GR
ПЕРИСТЕРИ, АТИНА
12133
ГОНАТА 15
МЕЛИНА ГРЕГУ
+30 210 26 22 568
info@bournas-medicals.gr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АЛЕКС 01 ЕООД
ЕИК
130564399
BG
SOF
София
1309
МАЙОР ВЕКИЛСКИ, БЛ.382, ВХ.А, АП.16
СТАНИСЛАВА КОНСТАНТИНОВА БУМБАРОВА
02 931 31 66
02 929 23 51
alexb01@abv.bg
Данни за търговеца на едро
АЛЕКС 01 ЕООД
ЕИК
130564399
BG
SOF
София
1309
МАЙОР ВЕКИЛСКИ, БЛ.382, ВХ.А, АП.16
СТАНИСЛАВА КОНСТАНТИНОВА БУМБАРОВА
02 931 31 66
02 929 23 51
alexb01@abv.bg
ІV-Р-Т/МИ-102
31/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
10279
ЛАСТИЧЕН БИНТ
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
118.002
Общи търговски данни
В процес на обработка