Начало / Медицински изделия / Основен кабел SpO

Основен кабел SpO

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IV1631243146
15/07/2013 13:59
26/07/2013 10:55
04/06/2013 16:29
Данни за производителя
Drägerwerk AG&Co.KGaA
Друго
n/a
n/a
DE
Lübeck
23558
Moislinger Allee 53-55
www.draeger.com
+49 451 882 0
info@draeger.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
Столична
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
+359 2 963 06 64
miglena.ivanova@draeger.com
Данни за търговеца на едро
Дрегер Медикал България ЕООД
ЕИК
040463419
BG
SOF
Столична
София
1164
бул. Джеймс Баучер 2
Миглена Иванова
+359 2 963 44 03
+359 2 963 06 64
miglena.ivanova@draeger.com
IV-P-T/МИ-409
17/09/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
UMDNS
16312
Основен кабел SpO
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка