84“ VolumeView Sensor

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbC1690943278
11/07/2013 09:53
26/07/2013 10:39
15/03/2013 10:53
Данни за производителя
Edwards Lifesciences LLC
Друго
неприложимо
US/2015691
US
Irvine
CA 92614
Момчил Благоев
00 420.221.703.310
00 420.221.315.611
momchil_blagoev@edwards.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Елена Желязкова
02/958 21 80
02/958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Елена Желязкова
02/958 21 80
02/958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
ІV-Р-Т/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
UMDNS
16909
Трансдюсери, за налягане, за еднократна употреба
84“ VolumeView Sensor
Описание на медицинското изделие
5
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи, при които има нужда от непрекъснато или периодично оценяване на баланса между сърдечна функция, флуиден статус и съдова резистентност
Еднократна употреба
VLV8R5
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 10 05 39555 150
23/11/2014