ACRYSOF RESTOR ASPHERIC

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565877964
10/07/2013 13:41
26/07/2013 09:57
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
офталмологичен имплант
ACRYSOF RESTOR ASPHERIC
Acrysof Restor Single Piece IOL
Описание на медицинското изделие
Бифокална, Заднокамерна, Асферична мека ВОЛ
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Вътреочни лещи. За замяна на оперативно отстранена потъмняла леща с цел корекция на афакия. Бифокална, Заднокамерна, Асферична мека ВОЛ - Моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на хаптиката
Еднократна употреба
SN6AD1.XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-2015
20/03/2009
17/03/2009
G1120720895259
09/04/2017