Начало / Медицински изделия / Acrysof IQ Restor Multifocal IOL (SP ACRYSOF IQ R

Acrysof IQ Restor Multifocal IOL (SP ACRYSOF IQ R

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565876593
10/07/2013 13:02
26/07/2013 09:35
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
офталмологичен имплант
Acrysof IQ Restor Multifocal IOL (SP ACRYSOF IQ R
Бифокална, Заднокамерна, Асферична мека ВОЛ
Описание на медицинското изделие
SP ACRYSOF IQ ReSTOR +2.5 DD IOL
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Бифокална, Заднокамерна, Асферична мека ВОЛ - Моноблок с ръб, с жълт филтър за синята светлина, квадратно сечение на хаптиката
Еднократна употреба
SV25T0.XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL-49792
30/11/2012
15/11/2012
G1120720895259
09/04/0201