Начало / Медицински изделия / AVflo Vascular Access Graft

AVflo Vascular Access Graft

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC1358667662
19/04/2013 15:44
19/04/2013 15:50
19/04/2013 15:28
Данни за производителя
Nicast Ltd.
Nicast
Друго
VAT
512138975
IL
Lod
71291
Avner Kraus
+97289153001
+97289153002
avnerk@nicast.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
13586
Arteriovenous shunt
AVflo Vascular Access Graft
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Съдова протеза за подкожен артериовенозен достъп до кръвния поток.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
3569GB410081103
08/11/2013