Начало / Медицински изделия / 3-полюсни ЕКГ- отвеждания

3-полюсни ЕКГ- отвеждания

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
4IV1661733270
03/07/2013 12:02
25/07/2013 15:38
01/03/2013 11:23
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краус
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
+359 2 974 30 83
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
+359 2 974 30 83
vera.panayotova@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
UMDNS
16617
3-полюсни ЕКГ- отвеждания
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2S 09 09 44904 027
16/09/2014