Aortic Root Canulae

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC3556542247
GTIN
30401; 20012
01/07/2013 23:03
28/01/2022 15:24
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Valecic, Hrvoje
0038598388809
0038598388809
hrvoje.valecic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
35565
Antegrade cannulae
Aortic Root Canulae
Aortic Root Canulae
30401; 20012
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
при екстракорпорално кръвообращение
Еднократна употреба
30401; 20012
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 039709 1263
26/05/2024