Affinity Trillium 541T

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaC3171072272
GTIN
541T
01/07/2013 19:05
25/07/2013 11:16
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
0038514844060
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1309
бул. "Ал. Стамболийски" 190
Силвия Забунова
02 492 31 10
02 492 31 10
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1309
бул. "Ал. Стамболийски" 190
Силвия Забунова
02 492 31 10
02 492 31 10
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
31710
мембранни оксигенатори
Affinity Trillium 541T
Affinity
541T
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Задължителен елемент от кръга на кардиопулмоналния бай-пас при сърдечно-съдови операции по метода "отворено сърце"
Еднократна употреба
541Т
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 12 06 39709 805
07/02/2015