Начало / Медицински изделия / 23cm Harmonic ACE+ curved shears

23cm Harmonic ACE+ curved shears

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV4102686656
01/07/2013 17:37
25/07/2013 11:06
24/06/2013 16:23
Данни за производителя
Ethicon Endo Surgery LLC
EES LLC
Друго
N/A
N/A
PR
475 Calle C
00969
Guaynabo
Милена Тодорова
+359882418602
+359882418602
mtodoro@ITS.JNJ.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
Павлово, Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
Павлово, Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т/МИ-151, ІV-П-Т/МИ-780
29/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
41026
23cm Harmonic ACE+ curved shears
Описание на медицинското изделие
6
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
23cm Harmonic ACE+ curved shears 23cm Извита ножица
Еднократна употреба
Цената е за 1 бр. изделие
HAR23
Общи търговски данни
В процес на обработка
G109125766
30/06/2014