A-HBDH SYS1

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3854512511
01/07/2013 09:57
25/07/2013 09:40
20/05/2013 17:02
Данни за производителя
Roche Diagnostics GmbH
Друго
Регистрационен код
HRB3962
DE
Mannheim
Sussane Hassy
+496217590
mannheim.office-service@roche.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+35929748944
bilge.deniz@marvena.com
Данни за търговеца на едро
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+35929748944
bilge.deniz@marvena.com
ІV-Р-Т/МИ 094/23.10.2007
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
38545
A-HBDH SYS1
Описание на медицинското изделие
14Х22/4Х18
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
11489267216
Общи търговски данни
В процес на обработка