Начало / Медицински изделия / адаптор за UHI-2/3, MAJ-1873

адаптор за UHI-2/3, MAJ-1873

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IIbV1149025220
01/07/2013 00:32
25/07/2013 09:28
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
София
1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
11490
адаптор за UHI-2/3, MAJ-1873
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопска хирургия
Многократна употреба
N3809530
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD600268670001
17/09/2014