Начало / Медицински изделия / Мулти-функционален стол на колела

Мулти-функционален стол на колела

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1078711450
30/06/2013 13:17
24/07/2013 09:00
25/06/2013 13:27
Данни за производителя
BORCAD cz s.r.o.
Друго
VAT номер
CZ25855042
CZ
Frycovice
Stanislav Klocek
00420 731 505 792
klocek@borcad.cz
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
Данни за търговеца на едро
Сиконикс Груп ООД
ЕИК
200954661
BG
SOF
София
Даниела Данчева
02/ 965 84 79
dancheva@siconics.com
IV-P-T/MИ 842
31/05/2012
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
10787
Мулти-функционален стол на колела
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка