Начало / Медицински изделия / 2 cm Peripheral Cutting Balloon Microsurgical Dila

2 cm Peripheral Cutting Balloon Microsurgical Dila

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIaC1718406026
GTIN
M001BPXX520B0
29/06/2013 21:08
23/11/2016 16:21
19/03/2013 12:07
Данни за производителя
Бостън Сайънтифик Корпорейшън
Бостън Сайънтифик
ЕИК
802024099
US
Марлборо
MA 01752
Bodzan, Renata
0048607410800
Renata.Bodzan@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-186
11/12/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
17184
Microsurgical Dilatation Device
2 cm Peripheral Cutting Balloon Microsurgical Dila
PCB
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Периферният режещ балон е предназначен за перкутанна транслуминална ангиопластика (ПТА) при обструктивни лезии на периферните съдове
Еднократна употреба
Периферният режещ балон представлява неподдаващ балон с 4 атеротоми (микрохирургични ножчета) разположени по дължината на външната му пов
M001BPXX520B0
Общи търговски данни
В процес на обработка
3812454CE01
15/12/2018