AssuCryl

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1390869247
07/06/2013 09:02
07/06/2013 10:00
28/05/2013 12:20
Данни за производителя
ASSUT MEDICAL Sarl
ASSUT
Друго
ДДС
281791
CH
Пюли - Лозана
CH - 1009
авеню Роштаз 57
PO Box 5
Marc Baerfuss
041 21 728 64 35
041 21 728 64 49
mba@assutsutures.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе 52
Светла Фердинандова
02 / 491 40 88
02 / 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе 52
Светла Фердинандова
02 / 491 40 88
02 / 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т/МИ 128; ІV-П-Т/МИ 782
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
13908
AssuCryl
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Синтетични, резорбиращи се хирургически конци, полигликолова киселина с покритие (PGA), ½ обла игла с различeн размер и дбелина на конеца, кат. №:4201W,4202W,4203W,4234,4235,42354,4244, 4245,42454,42455,4254,4255,42554,42555,42654, 42655,4274,4275,4285,4334,4335,43325,43365, 4345,4694,4695,4715
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
0643927-06
11/02/2016