Conization electrode

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV0000092647
29/06/2013 18:34
23/07/2013 11:35
03/06/2013 12:19
Данни за производителя
Lina Medical ApS
Lina
Друго
n/a
n/a
DK
Glostrup
DK-2600
Formervangen 5
Andrzej Sarnowski
+48 61 222 21 36
+48 61 896 52 50
asa@lina-medical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе № 9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе № 9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
00000
Conization electrode
Описание на медицинското изделие
10
Дължина = 120мм
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Електроди за конизация
Еднократна употреба
CXXYY-S-120 (XX=13, 16, 20; YY=15, 20, 08, 18, 20)
CXXYY-S-120
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Conization electrode n/a CXXYY-S-120 Електроди за конизация
Общи търговски данни
В процес на обработка
8343
17/05/2015