EasyBag

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV0000088521
29/06/2013 17:55
23/07/2013 11:21
03/06/2013 12:19
Данни за производителя
Lina Medical ApS
Lina
Друго
n/a
n/a
DK
Glostrup
DK-2600
Formervangen 5
Andrzej Sarnowski
+48 61 222 21 36
+48 61 896 52 50
asa@lina-medical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе № 9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе № 9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
EasyBag
Описание на медицинското изделие
20
вместимост 250ml и 750ml
75mm х 150mm и 125mm х 200mm
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
за извличане тъкан по време на лапароскопски процедури
Еднократна употреба
EB-75, EB-125
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
EasyBag n/a EB-75, EB-125 Самоотваряща се торба за спесимен
Общи търговски данни
В процес на обработка
8343
17/05/2015