Начало / Медицински изделия / Hem-o-lok Endo5 Automatic Applier

Hem-o-lok Endo5 Automatic Applier

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3612674147
29/06/2013 17:11
23/07/2013 11:08
12/06/2013 11:55
Данни за производителя
TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd.
TELEFLEX
Друго
VAT
96549303
IE
Athlone
IDA Business & Technology Park, Dublin Road
Vesna Milanovic
00436767023322
vesna.milanovic@teleflex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
36126
Hem-o-lok Endo5 Automatic Applier
Описание на медицинското изделие
3
5 мм, дължина = 44 см
ML
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Автоматичен ендо инструмент за поставяне на клипси
Еднократна употреба
WK543965
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Hem-o-lok Endo5 Automatic Appl n/a WK543965 Автоматичен ендо инструмент, 15 клипса
Общи търговски данни
В процес на обработка
US97/10878
27/05/2015