Начало / Медицински изделия / Hem-o-lok Extra Large (XL) Open Remover

Hem-o-lok Extra Large (XL) Open Remover

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV3579870520
29/06/2013 15:22
22/07/2013 17:20
12/06/2013 11:55
Данни за производителя
TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd.
TELEFLEX
Друго
VAT
96549303
IE
Athlone
IDA Business & Technology Park, Dublin Road
Vesna Milanovic
00436767023322
vesna.milanovic@teleflex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
35798
Hem-o-lok Extra Large (XL) Open Remover
Описание на медицинското изделие
1
11”
XL
Предназначено действие, определено от производителя
инструмент за отваряне на клипси за конвенционална хирургия
Многократна употреба
WK544124
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Hem-o-lok Open Universal Clip n/a WK544124 Универсален инструмент за отваряне на клипси
Общи търговски данни
В процес на обработка
US97/10878
27/05/2015