Начало / Медицински изделия / Набор хирургични инструменти за лапаротомия

Набор хирургични инструменти за лапаротомия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IIaV0000022135
29/06/2013 14:09
09/11/2015 15:37
19/06/2013 15:22
Данни за производителя
RUDOLF
RUDOLF
ЕИК
194017986
DE
Fridingen
Simone Huber
0049 7463 9956-64
s.huber@rudolf-med.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Ани Ценова
02/4627071
tsenova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Ани Ценова
02/4627071
tsenova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
Набор хирургични инструменти за лапаротомия
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
492576 MR2
29/04/2018