Начало / Медицински изделия / COVER-ROLL STRETCH 9,2m x 20cm

COVER-ROLL STRETCH 9,2m x 20cm

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3486404564
06/06/2013 14:30
06/06/2013 14:34
28/05/2013 11:01
Данни за производителя
BSN RADIANTE SAS
BSN
Друго
ДДС
FR 12652880519
FR
LE MANS Cedex 2
F - 72058
57 bld Demorieux
Frederic Ferrante
033 243 832 394
033 243 832 348
frederic.ferrante@bsnmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т/МИ 128; ІV-П-Т/МИ 782
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
34864
COVER-ROLL STRETCH 9,2m x 20cm
Предназначено действие, определено от производителя
COVER-ROLL STRETCH 9,2m x 20cm Хипоалергична лепенка от синтетичен нетъкан текстил
Еднократна употреба
4555500
Общи търговски данни
В процес на обработка
50708-16-05
26/04/2016