Начало / Медицински изделия / 3f Aortic Bioprosthesis Valve

3f Aortic Bioprosthesis Valve

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC4747170680
GTIN
1000-xx
28/06/2013 18:24
13/01/2015 11:07
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Valecic, Hrvoje
0038598388809
0038598388809
hrvoje.valecic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
Столична
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
47471
THV 1000-xx 3F AORTIC BIO xx MM
3f Aortic Bioprosthesis Valve
3f Aortic Valve
1000-xx
Описание на медицинското изделие
Биолог. сърдечна кл. протеза от конски перикард
конски перикард
1
Стерилност, Болнично предписание
конски перикард
Предназначено действие, определено от производителя
Биологична аортна клапна протеза от конски перикард за заместване на увредена сърдечна клапа
Еднократна употреба
1000-xx
Общи търговски данни
В процес на обработка
G7 14 07 81960 010
22/09/2019