Начало / Медицински изделия / Deklene II monofilament non-absorbable suture

Deklene II monofilament non-absorbable suture

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1390934017
28/06/2013 18:10
22/07/2013 10:25
12/06/2013 11:55
Данни за производителя
TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd.
TELEFLEX
Друго
VAT
96549303
IE
Athlone
IDA Business & Technology Park, Dublin Road
Vesna Milanovic
00436767023322
vesna.milanovic@teleflex.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
13909
Deklene II monofilament non-absorbable suture
Описание на медицинското изделие
Polypropylene
36
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За употреба за меки тъкани и / или лигиране, включително при сърдечно-съдови и неврологични процедури
Еднократна употреба
6/0 9.9мм, 2 игли, 3/8 75 см
ED-7070A
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Deklene II monofilament non-ab n/a ED-7070A Нерезорбируем монофиламентен конец полипропилен
Общи търговски данни
В процес на обработка
US97/10878
27/05/2015