Начало / Медицински изделия / Ортопедични обувки

Ортопедични обувки

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1601215507
19/07/2013 12:44
19/07/2013 16:49
01/07/2013 11:28
Данни за производителя
Лайфмедика ЕООД
ЕИК
200900457
BG
PVN
Плевен
Плевен
5800
Асен Халачев 9
Десислава Цветанова
0885560571
slaw79@abv.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕИК
200900457
BG
PVN
Плевен
Плевен
5800
Асен Халачев 9
Десислава Цветанова
0885560571
slaw79@abv.bg
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
UMDNS
16012
Ортопедични обувки
ОТ/МК 23
Описание на медицинското изделие
естествена кожа
1
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
ОТ/МК 23
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/CAO1/MD 0089
30/08/2012