Начало / Медицински изделия / LEUKOFIX Plastic core 5cm x 9.2m

LEUKOFIX Plastic core 5cm x 9.2m

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3483048930
06/06/2013 11:47
06/06/2013 11:53
28/05/2013 11:01
Данни за производителя
BSN RADIANTE SAS
BSN
Друго
ДДС
FR 12652880519
FR
LE MANS Cedex 2
F - 72058
57 bld Demorieux
Frederic Ferrante
033 243 832 394
033 243 832 348
frederic.ferrante@bsnmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Надежда Нейчева
02 491 40 88
02 491 40 87
nadejdaneicheva@meditech-bg.com
Данни за търговеца на едро
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Надежда Нейчева
02 491 40 88
02 491 40 87
nadejdaneicheva@meditech-bg.com
ІV-Р-Т/МИ 128; ІV-П-Т/МИ 782
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
34830
LEUKOFIX Plastic core 5cm x 9.2m
Предназначено действие, определено от производителя
LEUKOFIX Plastic core 5cm x 9.2m - Прозрачна хипоалергична лепенка за фиксиране
Еднократна употреба
0213800
Общи търговски данни
В процес на обработка
50708-16-05
26/04/2016