Начало / Медицински изделия / Ортеза за колянна става-пластмасова без движение

Ортеза за колянна става-пластмасова без движение

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IM1209931075
06/06/2013 11:07
06/06/2013 11:11
23/05/2013 15:43
Данни за производителя
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ИНВАМЕД ФАРМА
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
Данни за търговеца на едро
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
IV-P-T/МИ-444
27/11/2008
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Мускулно-скелетна система
GMDN
12099
Ортеза за колянна става-пластмасова без движение
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
ОДК5-07
Общи търговски данни
В процес на обработка