Начало / Медицински изделия / Платформа за упражнение на баланс PDB-2

Платформа за упражнение на баланс PDB-2

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IV0000024528
28/06/2013 18:17
18/07/2013 14:55
18/06/2013 10:57
Данни за производителя
MEDEN INMED
MEDEN INMED
Друго
няма
няма код
PL
Koszalin
Tomasz Gorcki
0048943471040
meden@meden.com.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас І
Разни
GMDN
00000
Платформа за упражнение на баланс PDB-2
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка