Начало / Медицински изделия / Лифт за пациенти комплект с носилка и ремъци

Лифт за пациенти комплект с носилка и ремъци

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IV0000062740
28/06/2013 16:15
18/07/2013 13:47
18/06/2013 09:51
Данни за производителя
CHINESPORT SPA
CHINESPORT SPA
ЕИК
435080304
IT
Udine
Davide Snidero
00390432621641
davides@chinesport.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас І
Разни
GMDN
00000
Лифт за пациенти комплект с носилка и ремъци
HERCULES
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка