Начало / Медицински изделия / Апарат за електро, вакуум и ултразвукова терапия

Апарат за електро, вакуум и ултразвукова терапия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IIaV0000034727
28/06/2013 13:38
18/07/2013 10:59
26/06/2013 16:27
Данни за производителя
GYMNAUNIPHY N.V.
GYMNAUNIPHY N.V.
Друго
няма
няма код
BE
Bilzen
Dieter Kloeditz
003289510510
Dieter.Kloeditz@uniphy-elmed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Малдост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Малдост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
Апарат за електро, вакуум и ултразвукова терапия
GUIDANCE CV
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
65611CE01
24/11/2014