Начало / Медицински изделия / Апарат за магнитотерапия с 2 канала и тролей

Апарат за магнитотерапия с 2 канала и тролей

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IIaV3690287939
28/06/2013 13:11
18/07/2013 10:29
18/06/2013 10:29
Данни за производителя
EME Srl
EME Srl
Друго
няма
няма код
IT
Pessaro
Roberto Macini
00390721400791
r.mancini@eme-srl.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Славина Христанова
02/4627071
hristanova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас ІІ а
Разни
GMDN
36902
Апарат за магнитотерапия с 2 канала и тролей
Magnetomed 8400
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
MED31009
27/12/2016