COMPRINET PRO KN XL S4

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IV1027918316
05/06/2013 14:09
05/06/2013 14:26
28/05/2013 11:01
Данни за производителя
BSN RADIANTE SAS
BSN
Друго
ДДС
FR 12652880519
FR
LE MANS Cedex 2
F - 72058
57 bld Demorieux
Frederic Ferrante
033 243 832 394
033 243 832 348
frederic.ferrante@bsnmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т/МИ 128; ІV-П-Т/МИ 782
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас І
Разни
GMDN
10279
COMPRINET PRO KN XL S4
Предназначено действие, определено от производителя
COMPRINET PRO KN XL S4 - Компресивни чорапи до коляното, размер GENOU XL, чифт
Многократна употреба
7712400
Общи търговски данни
В процес на обработка
50708-16-05
26/04/2016