Начало / Медицински изделия / Индивидуални коригиращи приспособления и стелки

Индивидуални коригиращи приспособления и стелки

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IV1363320692
05/06/2013 13:30
05/06/2013 13:39
23/05/2013 15:43
Данни за производителя
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ИНВАМЕД ФАРМА
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
Данни за търговеца на едро
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
IV-P-T/МИ-444
27/11/2008
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас І
Разни
GMDN
13633
Индивидуални коригиращи приспособления и стелки
IF-SSD1,IF-SSD2,IF-SSD3,IF-SOD
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка