Начало / Медицински изделия / Козметични ръкавици за протези за горен крайник

Козметични ръкавици за протези за горен крайник

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IV1196794414
05/06/2013 13:15
05/06/2013 13:28
23/05/2013 15:43
Данни за производителя
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ИНВАМЕД ФАРМА
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
Данни за търговеца на едро
ИНВАМЕД ФАРМА ЕООД
ЕИК
200389322
BG
PDV
Пловдив
4023
Гергана Атанасова Димитрова
032/639705
office@novumholding.com
IV-P-T/МИ-444
27/11/2008
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Разни
GMDN
11967
Козметични ръкавици за протези за горен крайник
Описание на медицинското изделие
3
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
IF5.4
Общи търговски данни
В процес на обработка