COMPRINET PRO TH

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IV1027988579
05/06/2013 10:39
05/06/2013 10:55
28/05/2013 11:01
Данни за производителя
BSN RADIANTE SAS
BSN
Друго
ДДС
FR 12652880519
FR
LE MANS Cedex 2
F - 72058
57 bld Demorieux
Frederic Ferrante
033 243 832 394
033 243 832 348
frederic.ferrante@bsnmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
МЕДИТЕХ ООД
ЕИК
131392221
BG
SOF
Столична
София
1612
ул. Ами Буе № 52
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
svetlaferdinandova@ecosmedica.com
ІV-Р-Т/МИ 128; ІV-П-Т/МИ 782
16/11/2007
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас І
Разни
GMDN
10279
COMPRINET PRO TH
Предназначено действие, определено от производителя
COMPRINET PRO TH - Компресивни дълги чорапи размер S, M, L, чифт кат. №: 4633500,4633600,4633700,4633800,4638800 4638900
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
50708-16-05
26/04/2016