Начало / Медицински изделия / Supralimus-Core коронарна система,излъчваща Siroli

Supralimus-Core коронарна система,излъчваща Siroli

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5361664536
28/06/2013 11:20
16/07/2013 14:48
28/06/2013 09:37
Данни за производителя
Sahajanand Medical Technologies Pvt.Ltd.
ЕИК
999999999
IN
Wakharia Wadi
NEAR DABHOLI CHAR RASTA VED ROAD, SURAT 395004
Sanjay Raina
+91-261-3060606
contact@smtpl.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
Людмил Борисов Първанов
+35929580484
+35929580192
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
Людмил Борисов Първанов
+35929580484
+35929580192
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/MI 234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
53616
Supralimus-Core коронарна система,излъчваща Siroli
Описание на медицинското изделие
балонен стент и монтирана подаваща система
L-605 медно-хромна сплав
1
диаметър 2.5,2.75,3.0,3.5 (6-коронна)
дължини8,12,16,20,24,28,32,36,40мм
Стерилност, Болнично предписание
Сиролимус
Предназначено действие, определено от производителя
Supralimus-core Sirolimus елютираща коронарна стентова система е с показания с цел подобряване на диаметъра на лумена и намаляване на рестенозата при лецение на лезии на коронарната артерия с еталонен диаметър на кръвоносния съд в граници от 2.50мм до 3.5мм
Еднократна употреба
FGCCxxxxxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
43001/101/2011/
26/06/2014