Начало / Медицински изделия / Нерезорбируем плетен конец от полиестер

Нерезорбируем плетен конец от полиестер

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1390622390
28/06/2013 11:07
16/07/2013 14:33
10/06/2013 14:34
Данни за производителя
Генко Мед Груп С.А.
Генко Мед
Друго
ДДС номер
RO713730
RO
Сучава
720018
ул. Калеа 22
Дойна Текучано
0040 330401525
tecuceanu.genkomed@yahoo.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алегра Медика ООД
ЕИК
200054683
BG
SOF
София
1404
ж.к. Бокар 21
Милена Арнаудова
00359 884 205020
00359 2 868 5699
info@alegramedica.com
Данни за търговеца на едро
Алегра Медика ООД
ЕИК
200054683
BG
SOF
София
1404
ж.к. Бокар 21
Милена Арнаудова
00359 884 205020
00359 2 868 5699
info@alegramedica.com
IV-Р-Т/МИ-374
24/06/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
13906
Нерезорбируем плетен конец от полиестер
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
3DM3
10/11/2014