Начало / Медицински изделия / РЕТРАК.ЛАМИНЕКТОМИИ СКОВИЛ/РИХТЕР 62Х52ММ/62Х37ММ

РЕТРАК.ЛАМИНЕКТОМИИ СКОВИЛ/РИХТЕР 62Х52ММ/62Х37ММ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IIaV1370718844
26/06/2013 16:33
16/07/2013 14:00
01/03/2013 11:23
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краус
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
+359 2 974 30 83
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
+359 2 974 30 83
vera.panayotova@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
13707
РЕТРАК.ЛАМИНЕКТОМИИ СКОВИЛ/РИХТЕР 62Х52ММ/62Х37ММ
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 09 06 10066 277
26/07/2014