Начало / Медицински изделия / 21G TBNA цитологична аспирац.игла, страничен отвор

21G TBNA цитологична аспирац.игла, страничен отвор

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1677436250
03/06/2013 20:00
04/06/2013 09:38
29/05/2013 13:57
Данни за производителя
ОЛИМПУС МЕДИКЪЛ СИСТЕМС КОРПОРЕЙШЪН
ОЛИМПУС
Друго
VAT номер
DE118673662
JP
Токио
192-8507
2951 Ишикава-шо, Хачиожи-чи
Флориан Дол
+49 40 23 773 3239
+49 40 23 773 503239
Florian.Doll@Olympus-Europa.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
Столична
София
1756
ул. Архитект Пенчо Койчев № 3
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
Данни за търговеца на едро
ИНФОМЕД ЕООД
ЕИК
121155656
BG
SOF
Столична
София
1756
ул. Архитект Пенчо Койчев № 3
Любов Иванова
0888283216
024918818
luba_ivanova@infomed.bg
IV-P-T/МИ-309
20/02/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
16774
21G TBNA цитологична аспирац.игла, страничен отвор
NA-411D-1321
Описание на медицинското изделие
4
раб.канал2.0мм/раб.дълж.1150мм/дълж.игла13/15мм
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
ендоскопски процедури - взимане цитологични проби
Еднократна употреба
N1880830, N1880930
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-6055
24/08/2010
05/08/2005
HD600268670001
17/09/2014