Начало / Медицински изделия / PalmazGenesis-Aviator,Opta Pro,Slalom,Blue'018,014

PalmazGenesis-Aviator,Opta Pro,Slalom,Blue'018,014

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIaC3603505246
28/06/2013 08:53
12/07/2013 15:51
27/06/2013 16:33
Данни за производителя
Кордис Кашел ( Джонсън & Джонсън Кампъни)
ЕИК
999999999
IE
Кашел Ко, Теперари
Parry Nicola
+353 62 70261
nparry1@its.jnj.cm
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
+35929580484
+35929580192
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
+35929580484
+35929580192
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/МИ 234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
GMDN
36035
PalmazGenesis-Aviator,Opta Pro,Slalom,Blue'018,014
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE556903
21/09/2013