Начало / Медицински изделия / 150мм боросиликатни пастьор пипети - къси

150мм боросиликатни пастьор пипети - къси

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06IVDDG4287504363
GTIN
5060168411150
27/06/2013 17:21
12/07/2013 12:22
26/06/2013 09:22
Данни за производителя
Хънтър Сайънтифик Лимитед
Хънтър
Друго
ДДС номер
GB632648239
GB
Сафрон Уолдън
Марк Рейв
+44 (0)1799 541 688
sales@Hunterscientific.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ФОТ ООД
ЕИК
131025586
BG
SOF
София
Велислав Василев
02 950 66 60
velislav@fot.bg
Данни за търговеца на едро
ФОТ ООД
ЕИК
131025586
BG
SOF
София
Велислав Василев
02 950 66 60
velislav@fot.bg
IV-Р-Т/МИ 424
21/10/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Ин Витродиагностични Медицински Изделия
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
42875
150мм боросиликатни пастьор пипети - къси
Описание на медицинското изделие
100
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PPB150-100
Общи търговски данни
В процес на обработка
479B
07/08/2013